Arbeidstilsynet har gitt seks pålegg til stiftelsen Forandringsfabrikken, et nasjonalt kunnskapssenter som samler inn informasjon fra barn og unge.

Arbeidstilsynet har gitt seks pålegg til stiftelsen Forandringsfabrikken, et nasjonalt kunnskapssenter som samler inn informasjon fra barn og unge.

Foto: Magnus Knutsen Bjørke
Denne artikkelen er over ett år gammel. Den kan inneholde utdatert informasjon.

Stiftelse får kritikk fra tidligere ansatte og ungdommer

Stiftelsen Forandringsfabrikken, som jobber opp mot barnevern og skole, får kritikk både fra tidligere ansatte, tilknyttede ungdommer og Arbeidstilsynet.

Gjennom en rekke artikler har nettstedet psykologisk.no skrevet om flere forhold ved stiftelsen. Blant annet har tidligere ansatte fortalt om svært krevende arbeidsforhold. Det er også kommet fram at Arbeidstilsynet har kommet med seks pålegg mot stiftelsen, blant annet om liten kjennskap til arbeidsmiljøregelverket.

Fredag skrev Psykologisk også om negative erfaringer fra flere ungdommer som tidligere har vært tilknyttet stiftelsen.

Forandringsfabrikken er et nasjonalt kunnskapssenter som samler inn informasjon fra barn og unge, og målet er å forandre offentlige systemer hvor barn er innom.

Siden 2013 har stiftelsen totalt mottatt over 100 millioner kroner i offentlige og private tilskudd.

Bestiller ekstern gransking

Daglig leder Marit Sanner i Forandringsfabrikken opplyser i en e-post til NTB at sakene ble diskutert på et styremøte i stiftelsen søndag, og at det nå tas flere grep.

Styreleder Odd Christopher Hansen går inn i en arbeidende rolle med hovedfokus på arbeidsmiljø og ledelse. Styret skal også bestille en ekstern undersøkelse av det som er kommet fram.

I tillegg etableres det varslingsrutiner både for ansatte og proffer (ungdommer). Dette skal gjelde både for tidligere og nåværende ansatte og proffer.

Beklager

Sanner skriver i en kommentar til NTB at stiftelsen har en ambisiøs målsetting:

– Å hente inn og løfte kunnskap som barn selv har fra møte med skole, barnehage, barnevern, psykisk helse og rettssystem. Dette gjør vi for å sikre at disse systemene i større grad inkluderer kunnskap direkte fra de som bruker dem.

Hun viser til at de har jobbet med dette nasjonalt, med «stort engasjement, idealisme og klar stemme» det siste tiåret.

– Det har preget vårt arbeid. Jeg forstår at enkelte ansatte og proffer (ungdommer) har opplevd dette som krevende, og mer krevende enn det jeg som leder har forstått. Det beklager jeg, skriver hun.

Og fortsetter:

– Derfor jobber vi nå intenst videre med å løse både pålegg fra tilsynet, sikre at arbeidsmiljøloven blir fulgt og at ungdommer får god oppfølging – samtidig som vi ikke reduserer målsettingene våre om at kunnskapen barn og unge selv har, bidrar til å forbedre systemene.

Forventer at lovkrav følges

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) og Helsedirektoratet er de største inntektskildene til organisasjonen.

– Generelt forutsetter vi for alle mottakere av offentlige tilskudd at de arbeider i tråd med krav stilt i arbeidsmiljøloven og annet relevant regelverk, og at eventuelle avvik fra lovkrav rettes opp, skriver barne- og familieminister Kjersti Toppe (Sp) i en uttalelse til NTB.

NTB har sendt flere spørsmål til helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol (Ap) om saken, blant annet om hvorvidt avsløringene vil få noen konsekvenser for den økonomiske støtten til stiftelsen.

Kjerkol har sendt et kort skriftlig svar via sin kommunikasjonsavdeling:

– Vi forventer at alle mottakere av tilskudd som bevilges over Helse- og omsorgsdepartementets budsjett, følger lover og regler.

(©NTB)