Landsomfattende tilsyn avdekket svikt i åtte av ni barnevernstjenester. Det fører til at mange barn ikke får avdekket sine hjelpebehov, sier Helsetilsynet.

Landsomfattende tilsyn avdekket svikt i åtte av ni barnevernstjenester. Det fører til at mange barn ikke får avdekket sine hjelpebehov, sier Helsetilsynet.

Foto: Thomas Brun / NTB
Denne artikkelen er over ett år gammel. Den kan inneholde utdatert informasjon.

KS: Barnevernet må styrkes

Ledelsen av barnevernstjenestene må styrkes, sier KS, etter at tilsyn har avdekket omfattende lovbrudd.

Helsetilsynets landsomfattende tilsyn med barnevernets undersøkelser i 2020 og 2021 avdekket massive lovbrudd. Totalt ble det funnet svikt i åtte av ni tjenester.

Praksis i tjenestene er gjennomgått enten ved systemrevisjon eller egenvurderinger med veiledning fra statsforvalterne. De 52 systemrevisjonene avdekket 47 lovbrudd. I 38 egenvurderinger ble det funnet 33 lovbrudd.

Svært bekymringsfullt, sier Helsetilsynet på sine nettsider, og påpeker at dette innebærer at mange barn ikke får avdekket sine behov for hjelp.

Verre enn i 2011

Andelen tjenester med lovbrudd er nå faktisk større enn ved forrige landsomfattende tilsyn med samme tema i 2011.

Den faglige svikten som avdekkes, er ifølge Helsetilsynet et symptom på mangelfull styring og ledelse av virksomheten.

Tjenestene som er undersøkt, utgjør ikke et representativt utvalg, men er valgt ut etter risikovurderinger gjort av statsforvalterne ut fra opplysninger de har om tjenestene.

– Satsingen må forsterkes

KS ser alvorlig på funnene.

– Det er særlig alvorlig at svikt i tjenestene rammer barn og unge i utsatte situasjoner som har behov god hjelp og oppfølging, skriver de i en pressemelding.

Helsetilsynets funn tilsier en forsterket satsing på barnevernet, mener KS, både ved å sikre at tjenesten har nødvendig kompetanse og ressurser og gjennom en satsing på ledelse.

KS viser til at de har satt i gang flere initiativer for å styrke ledelsen av barnevernet. Blant annet er det gitt regionale tilbud til overordnet politisk og administrativ ledelse om nettverksdeltakelse i KS Barnevernløft. Dette for å styrke det lokalpolitiske ansvaret for barnevernet, herunder behovet for internkontroll.

Arbeid er også i gang med å utvikle modeller for systematisk lederforankret veiledning for god kvalitet i tjenesten, opplyser KS. De tilbyr dessuten introduksjonskurs til god barnevernsledelse.