Statsforvalter Valgerd Svarstad Haugland i Oslo og Viken ønsker en rask avgjørelse om oppløsning eller ei.

Statsforvalter Valgerd Svarstad Haugland i Oslo og Viken ønsker en rask avgjørelse om oppløsning eller ei.

Foto: Magnus Bjørke

Statsforvalter: – Vi har fått mye bedre fagmiljøer

Statsforvalter Valgerd Svarstad Haugland synes embetet hennes, Oslo og Viken, fungerer godt, selv om noen synes det er for stort.

I går kom evalueringen av statsforvalterstrukturen. Vi har gått fra 18 til ti statsforvalterembeter, samtidig som fylkeskommunene er blitt færre. Men nå skal Viken, Vestfold og Telemark og Troms og Finnmark deles opp. Da er spørsmålet om statsforvalterembetene skal følge den nye fylkesstrukturen.

Rapportmakerne i Direktoratet for forvaltning og økonomistyring (DFØ) mener altså at det ikke bør skje. De konkluderer med at vi har fått færre og bedre statsforvalterembeter. Fagmiljøene og rettssikkerheten er styrket, og praksis er mer harmonisert i alle embetene.