Elvetun barnehage i Hammerfest fikk nylig besøk av statsminister Jonas Gahr Støre. Kanskje noen av barna selv blir barnehagelærere i 2040 og dermed del av SSBs prognoser.

Elvetun barnehage i Hammerfest fikk nylig besøk av statsminister Jonas Gahr Støre. Kanskje noen av barna selv blir barnehagelærere i 2040 og dermed del av SSBs prognoser.

Foto: Ole Berg-Rusten / NTB

SSB: Flere lærere i klassene i 2040 – men ikke nok barnehagelærere

Hvis like mange tar lærerutdanning fram mot 2040, kan det bli flere som underviser per elev. Men det er ikke sikkert at lærerne kommer dit hvor de trengs mest.

Tallene fra Statistisk sentralbyrå baseres på at like mange utdanner seg som i 2021, og at like mange faktisk tar seg en lærerjobb. Det er også beregnet hvor mange som går av med pensjon. I tillegg har forskerne sett på hvor mange barn og unge som vil trenge lærere på skolen og i barnehagen.

Grovt anslått var det ti barn per lærerårsverk i barnehager, grunnskolen og videregående skoler i Norge i 2021.

SSB beregner ut fra at det blir færre grunnskoleelever: fra 640.000 barn mellom 6–15 år i 2022 til 590.000 i 2040.

Usikkert hvor de havner

Så er spørsmålet hvordan alle lærerne i 2040 vil fordele seg i landet. Det sier fremskrivningen ikke noe entydig om.

– Det er risiko for at det fremdeles vil være lærermangel i de kommunene som har stor lærermangel i dag, også i 2040, sier SSB-forsker Trude Gunnes.

Det er også usikkert på hvilke trinn og i hvilke fag lærerne kommer til å undervise.

Når ikke barnehagemål

Tallene er lovende for alle lærertyper, unntatt for dem med praktisk-pedagogisk utdanning i yrkesfag. Der ser det ut til å bli for få studenter i årene fremover. Det trengs omtrent 13.000 slike årsverk, mens SSB har beregnet at det blir 1.500 færre i 2040.

– Lærertettheten kommer mest sannsynlig til å øke både i barnehager, grunnskolen og videregående skole – foruten for lærere med PPU-Y. Dette kan bidra til å redusere dagens lærermangel betydelig – og gjør det lettere å nå de strategiske målene for lærertetthet i barnehage og skole, heter det fra SSB.

Det blir trolig 8.000 flere barnehagelærere i barnehagene i 2040 enn i 2021, og det skal være nok til å dekke mangelen på barnehagelærere. Likevel er ikke det nok til å nå målet om at 60 prosent av de ansatte i barnehager skal ha en slik utdanning, ifølge SSB.

(©NTB)