Koronaepidemien førte til at alle grunnskolene og videregående skole stengte fra 12. mars. Nå foreslår regjeringen at kommunene kan tilby elevene blant annet hjemmeskole, intensivundervisning eller ekstra lærere for å ta igjen det tapte.

Foto: Magnus Knutsen Bjørke

Slik kan skoler ta igjen tapt progresjon

Regjeringen vil at kommunene skal bruke 170 millioner kroner for å sikre at skoleelever tar igjen tapt undervisning. – Antall lærere er ikke avgjørende, sier forsker.

– Å øke antall lærere er ikke det viktigste tiltaket. Opplæringsutbyttet er mye mer avhengig av hva som foregår i klasserommet, sier professor Sigrun K. Ertesvåg ved Nasjonalt senter for læringsmiljø og atferdsforskning ved Universitetet i Stavanger.

Regjeringen foreslår en tiltakspakke på over 400 millioner kroner i revidert nasjonalbudsjett som skal gå til å bedre situasjonen for sårbare barn og unge, både under og etter koronakrisen. 

Delta i debatten

Vi setter stor pris på at du deler ny kunnskap, dine egne erfaringer og diskuterer med oss og andre lesere. Du må bruke ditt fulle navn for å delta i debattene. Debatten vil bli moderert i tråd med de presseetiske regler. Modereringen skjer i etterkant av publiseringen.