– Jeg er takknemlig for at begge kommuner leverer bedre resultat enn budsjettert og er ydmyk for den arbeidsinnsatsen jeg vet ligger til grunn, sier rådmann i Nordre Follo kommune, Gro Herheim.

Arkivfoto: Britt Sofie Hestvik

Slik ble resultatene i Nordre Follo

Oppegård leverer et positivt netto driftsresultat, mens Ski drev negativt i 2019.

– Jeg er takknemlig for at begge kommuner leverer bedre resultat enn budsjettert og er ydmyk for den arbeidsinnsatsen jeg vet ligger til grunn, sier rådmann Gro Herheim i Nordre Follo til kommunens egen nettside.

NB! Dette er foreløpige regnskapstall. Regnskapene er sendt til revisjon og behandles av kommunestyret i Nordre Follo i juni 2020.

Delta i debatten

Vi setter stor pris på at du deler ny kunnskap, dine egne erfaringer og diskuterer med oss og andre lesere. Du må bruke ditt fulle navn for å delta i debattene. Debatten vil bli moderert i tråd med de presseetiske regler. Modereringen skjer i etterkant av publiseringen.