Selskapet som allerede fungerte som varslingsmottak, fikk kontrakt på faktaundersøkelse av et varsel – uten konkurranse. Flere firma skulle ha blitt spurt, konkluderer Klagenemnda for offentlige anskaffelser.

Selskapet som allerede fungerte som varslingsmottak, fikk kontrakt på faktaundersøkelse av et varsel – uten konkurranse. Flere firma skulle ha blitt spurt, konkluderer Klagenemnda for offentlige anskaffelser.

Foto: Colourbox

Skyldte på hastverk i varslingssak – får pepper

Bodø kommune spurte bare ett firma om pris for å undersøke en varslingssak. Ikke greit, konkluderer klagenemnda.

Da Bodø kommune mottok et varsel høsten 2021, spurte de bare ett firma om å undersøke innholdet i varselet. Samme firma hadde allerede rammeavtale med kommunen om å fungere som varslingsmottak.

Verdien på oppdraget ble estimert til 450.000 kroner.