Leder Mette Johnsen Walker i Skoleforbundet foreslår en fraværsgrense på 15 prosent og vil at faglærerne skal få mer tillit i elevenes karaktervurderinger.

Leder Mette Johnsen Walker i Skoleforbundet foreslår en fraværsgrense på 15 prosent og vil at faglærerne skal få mer tillit i elevenes karaktervurderinger.

Foto: Skolenes landsforbund

Skolenes landsforbund støtter en høyere fraværsgrense

Skoleforbundet i LO støtter regjeringens forslag om endringer i fraværsgrensen i videregående skole og foreslår en grense på 15 prosent ugyldig fravær.

Forbundet vil at faglærerne får mer tillit i karaktervurderingene og øke dagens fraværsgrense på 10 prosent, skriver forbundsleder Mette Johnsen Walker i en pressemelding.

– Vi ser dette i sammenheng med tillitsreformen som skal komme i skolen. Det må til syvende og sist være faglærerens vurdering som avgjør om det er grunnlag for å sette karakter på en elev, sier hun.

Dersom en elev har høyere ugyldig fravær enn 15 prosent, mener skoleforbundet at faglæreren, i samråd med rektor, må kunne ta en vurdering om det likevel er grunnlag for karakter.

Og det bør gå begge veier. Forbundet mener også at det må være mulighet for faglærer å vurdere at det ikke er grunnlag for karakter selv om fraværet er under 15 prosent.

Forbundslederen etterlyser en definisjon på hva som er bekymringsfull fravær, samt klare retningslinjer for hvordan det skal følges opp av kommuner og fylkeskommuner.

I tillegg vil forbundet skrote fraværsregistrene fordi de mener det skaper unødvendig byråkratisk arbeid for lærere og skoleledere. (©NTB)