Fraværsreglene har vært hyppig debattert de siste årene.

Fraværsreglene har vært hyppig debattert de siste årene. 

Illustrasjonsfoto: Colourbox

Lover snarlig endring i fraværsreglene i videregående skole

Kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun (Ap) får mandag forslag fra Utdanningsdirektoratet (Udir) om hvordan man kan endre fraværsregler i skolen.

En del av utfordringen som Nordtun nå lover å ta tak i, er all tiden fastlegene må bruke for å attestere fravær for elever i videregående skole.

– Det skal være forventninger til hver enkelt elev, men vi må passe på at det fungerer etter hensikten, og at det ikke belaster fastlegene unødig. Det er ikke et spørsmål om vi skal ha regler, men hvordan de faktisk skal se ut, sier Nordtun til VG.

I en pressemelding skriver Kunnskapsdepartementet at statsråden mandag mottar siste del i utredningsoppdraget om fravær som forgjengeren Tonje Brenna (også Ap) ga Utdanningsdirektoratet i 2022.

Udir anbefaler blant annet at det skal føres et nasjonalt fraværsregister for barne- og ungdomsskolen.

– Fravær er ett av symptomene på at vi må gjøre skolen bedre for flere. Vi jobber nå langs flere spor for å snu de negative trendene vi har sett særlig på mellomtrinnet og i ungdomsskolen, sier Nordtun.

Forslag om endringer i fraværsreglene sendes på høring senere i høst.

(©NTB)