Direktør i Helsedirektoratet Bjørn Guldvog, mener fastlegene bør få frigjort tid til å håndtere pasienter som har større behov for hjelp.

Direktør i Helsedirektoratet Bjørn Guldvog, mener fastlegene bør få frigjort tid til å håndtere pasienter som har større behov for hjelp. 

Foto: Magnus Knutsen Bjørke

Helsedirektoratet støtter forslaget om å fjerne legeattest ved sykefravær

Utdanningsdirektoratet har foreslått å fjerne kravet om legeattest ved sykefravær for videregående elever. Helsedirektoratet stiller seg bak forslaget.

23. oktober fikk kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun (Ap) et forslag fra Utdanningsdirektoratet (Udir) om hvordan man kan endre fraværsreglene i skolen.

En av endringene som ble foreslått, var å fjerne kravet om legeattest ved sykefravær. Helsedirektoratet skriver mandag i en pressemelding at de støtter Utdanningsdirektoratets forslag.

– Vi har foreslått at legeattester for fravær i videregående skole er en oppgave som bør fjernes for fastlegene. Derfor støtter vi tiltak som fører til redusert arbeidsbelastning på fastlegene, dette kan bety at fastlegene får mer frigjort tid til å håndtere pasienter som har større behov for fastlegens hjelp, sier helsedirektør Bjørn Guldvog.

Dette er også i tråd med anbefalingene til Ekspertutvalget for gjennomgang av allmennlegetjenesten.

Utdanningsdirektoratet anbefaler også at det innføres et nasjonalt fraværsregister for å bedre kunnskapsgrunnlaget, slik at man kan sette inn tiltak mot fravær. (©NTB)