Sivilombud Hanne Harlem har bedt Statsforvalteren i Vestland om å vurdere praksisen på nytt innen 22. april.

Sivilombud Hanne Harlem har bedt Statsforvalteren i Vestland om å vurdere praksisen på nytt innen 22. april.

Foto: Heiko Junge / NTB

Sivilombudet ber statsforvalter vurdere dispensasjonspraksis på nytt

Sivilombudet konkluderer med at Statsforvalteren i Vestlands praksis knyttet til kommunale dispensasjonssaker ikke er i tråd med kravene i plan- og bygningsloven.

Det skriver Sivilombudet på sine nettsider.

– Ombudet ber Statsforvalteren vurdere sin praksis på nytt, heter det i konklusjonen fra Sivilombudet.