– Det er mange dilemmaer når det gjelder bruk av fysisk makt i skolen, sier styreleder Gunn Marit Helgesen i KS.

– Det er mange dilemmaer når det gjelder bruk av fysisk makt i skolen, sier styreleder Gunn Marit Helgesen i KS.

Foto: Terje Lien

– Siste utvei å bruke fysisk makt mot elever

– Å lovfeste at lærerne kan bruke fysisk makt, løser ikke nødvendigvis problemene i skolen. Men vi ser behovet, sier KS-leder Gunn Marit Helgesen (H).

Hovedstyret i KS vedtok nylig sitt syn på Kunnskapsdepartementets forslag om å lovfeste vilkår for bruk av fysisk makt i skolen. Vedtaket blir førende for høringsuttalelsen som administrasjonen nå skal ferdigstille.

– KS er skeptisk til all lovfesting, fordi vi tror at det ikke nødvendigvis løser problemer. Når det gjelder bruk av makt i skolen, er det mange dilemmaer. Samtidig ser vi at noen skoler har økende problemer, og at lærerne trenger redskaper for å løse vanskelige situasjoner, sier Helgesen.