Kommuner og fylkeskommuner har en innsigelsesrett, men ikke vetorett mot nye privatskoler.

Kommuner og fylkeskommuner har en innsigelsesrett, men ikke vetorett mot nye privatskoler.

Foto: Magnus Knutsen Bjørke

Seks av 14 nye privatskoler er godkjent mot lokal vilje

14 nye privatskoler har fått tillatelse til å starte til høsten. Lokalpolitikere i fire kommuner og to fylker er blitt overkjørt av Utdanningsdirektoratet.

29 skoler søkte om å starte privatskoler med mulig oppstart høsten 2021.

14 søkere har fått avslag og 14 er godkjent etter friskoleloven. Én søknad venter fortsatt på svar.

Delta i debatten

Vi setter stor pris på at du deler ny kunnskap, dine egne erfaringer og diskuterer med oss og andre lesere. Du må bruke ditt fulle navn for å delta i debattene. Debatten vil bli moderert i tråd med de presseetiske regler. Modereringen skjer i etterkant av publiseringen.