Troms og Finnmark fylkeskommune bør deles fort etter stortingsvalget, mener fylkeskommunen selv.

Troms og Finnmark fylkeskommune bør deles fort etter stortingsvalget, mener fylkeskommunen selv.

Foto: Agnar Kaarbø

Så fort kan Troms og Finnmark deles

Allerede 7. juni 2022 kan Troms og Finnmark være delt, hvis vi får et nytt stortingsflertall til høsten.

Finnmark og Troms vil som kjent oppløses fortest mulig, og har allerede sendt en søknad til Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

Hele 87 prosent av befolkningen i Finnmark vil beholde eget fylke. Det har lenge vært tvil om oppløsningen kan skje før ved neste kommune- og fylkestingsvalg, men nå har kommunalminister Nikolai Astrup (H) avklart at inndelingsendringer kan vedtas og tre i kraft midt i en valgperiode.

Delta i debatten

Vi setter stor pris på at du deler ny kunnskap, dine egne erfaringer og diskuterer med oss og andre lesere. Du må bruke ditt fulle navn for å delta i debattene. Debatten vil bli moderert i tråd med de presseetiske regler. Modereringen skjer i etterkant av publiseringen.