Mandag behandler Telemark tingrett en sak som gjelder krav om erstatning som følge av mobbing på to skoler i Drangedal.
Mandag behandler Telemark tingrett en sak som gjelder krav om erstatning som følge av mobbing på to skoler i Drangedal.Foto: Karen Aarhus / NTB
Denne artikkelen er over ett år gammel. Den kan inneholde utdatert informasjon.

Rettssak om mobbing i Drangedal starter idag

Mandag behandler Telemark tingrett en sak som gjelder krav om erstatning som følge av mobbing på to skoler i Drangedal.

Det som på et tidspunkt ifølge Telemarksavisa var 80 mulige erstatningskrav etter mobbing, har kokt ned til ett. Cecilie Haugen er alene om å gå til sak mot Drangedal kommune. Hun krever erstatning for at hun under skolegangen på Bostrak barneskole og Drangedal ungdomsskole skal ha blitt utsatt for mobbing både på skolen og skoleveien.

Det er satt av fem rettsdager til hovedforhandlingen som går som en alminnelig tvistesak. Den skulle egentlig opp for retten 21. september i fjor, men saken ble utsatt fordi tingretten mente at den ikke var tilstrekkelig forberedt.

Rettssaken starter i dag, mandag 17. januar.

De to forsvarerne i saken, advokatene Renate Lia og Johannes Kleppe, fremhever at det er elevens subjektive oppfatning av mobbing som skal legges til grunn. De skriver ifølge Drangedalsposten at «de ansatte på skolen og helsesøster var godt kjent med at Haugen opplevde å bli mobbet på skolen. Likevel ble det ikke gjort tiltak for å forhindre mobbingen».

Posttraumatisk stresslidelse

Spesialist i barne- og ungdomspsykiatri, klinikkoverlege Hans Ole Korsgaard ved Nic Waals Institutt, vurderer ifølge sluttinnlegget at det foreligger kompleks Posttraumatisk stresslidelse (PTSD), forårsaket av mobbing. Der heter det også at påstandene om en konfliktfylt hjemmesituasjon ikke er dokumentert.

Det fremmes fra saksøkers side krav om standard barneerstatning basert på varig medisinsk invaliditetsgrad og erstatning for merutgifter som følge av skaden. I dette tilfellet vil en slik erstatning beløpe seg til godt over fire millioner kroner. I tillegg kommer altså også erstatning for merutgifter.

I sitt sluttinnlegg skriver kommunens advokat Terje Marthinsen at kommunens ansatte ikke har opptrådt uaktsomt. Psykiatriprofessor Lars Weisæth ved Oslo universitetssykehus har ifølge sluttinnlegget antydet at andre forhold kan ha oppfylt traumekriteriet. Det anses heller ikke sannsynliggjort at hun har PTSD.

Marthinsen skriver videre at om PTSD er påvist som følge av mobbing, ville ikke kommunen vært ansvarlig for dette ut fra mobbingen i seg selv.

Over 20 vitner innkalt

Ifølge Varden har forsvaret innkalt 14 vitner i tillegg til et sakkyndig vitne, mens kommunens advokat har innkalt sju vitner pluss en sakkyndig.

Blant dem som skal forklare seg er ordfører Tor Peder Lohne (Sp), samt flere andre kommunalt ansatte. Ordføreren er stevnet av forsvaret.

For å underbygge mobbingen har de videre stevnet medelever på ungdomsskolen som har tatt skolebuss sammen med saksøker, klassevenninner og en annen jente som skal ha flyttet fra Drangedal på grunn av omfattende mobbing. Haugens mor skal også forklare seg.

Kommunen fører blant annet en tidligere rektor på Bostrak skole, en klasseforstander fra barneskolen og en lærer fra ungdomsskolen som vitne. Kommunalsjef sektor for kunnskap, mangfold og kultur, Lene Heibø Knudsen, vil gi partsforklaring på vegne av kommunen.

To medisinsk sakkyndige, og saksøkers fastlege skal også vitne i saken.

(©NTB)