Unge som står i fare for ikke å fullføre videregående skole på normert tid, er blant de prioriterte gruppene når det gjelder å hindre utenforskap.

Illustrasjonsfoto: Thomas Brun / NTB scanpix

Regner på kostnadene ved utenforskap

Kan man regne ut hva det koster samfunnet at noen faller varig utenfor? Utenfor-regnskapet prøver det – og setter tall på hvor mye det lønner seg å investere i forebygging.

Utenfor-regnskapet er en modell utviklet av KS, kommuner, fylkeskommuner og konsulentselskapet Rambøl. Det er brukt to år på å utvikle metoden, og den ble lansert i fjor. Den viser koblinger og beregninger som ikke har vært gjort før, men som har vært etterspurt og gir tall på det som «alle» vet; at forebygging lønner seg.

Modellen er ikke et regnskap for å finne ut hvor mye utsatte grupper koster samfunnet, men et verktøy for å finne ut hvor man skal investere ekstra for å få barn og unge ut i skole og arbeid.

Delta i debatten

Vi setter stor pris på at du deler ny kunnskap, dine egne erfaringer og diskuterer med oss og andre lesere. Du må bruke ditt fulle navn for å delta i debattene. Debatten vil bli moderert i tråd med de presseetiske regler. Modereringen skjer i etterkant av publiseringen.