Regjeringen foreslår å videreføre flere av endringene i valgloven som ble innført ved forrige stortingsvalg.

Regjeringen foreslår å videreføre flere av endringene i valgloven som ble innført ved forrige stortingsvalg.

Foto: Elin Svendsen

Regjeringen vil videreføre endringer i valgloven

Endringene vil gjøre det mer fleksibelt for kommunene å gjennomføre stortingsvalget, ifølge kommunal- og distriktsminister Bjørn Arild Gram (Sp).

Under koronapandemien trengte kommunene mer fleksibilitet for å kunne gjennomføre stortingsvalget. Stortinget vedtok flere endringer i valgloven for å gjøre situasjonen enklere for kommunene.

Noen av endringene ønsker regjeringen nå å videreføre.

– Positive tilbakemeldinger fra kommunene gjør at departementet foreslår å videreføre enkelte av endringene, sier kommunal- og distriktsminister Bjørn Arild Gram (Sp) i en pressemelding.

Flere endringer

Departementet foreslår at det skal være mulig å samle inn underskrifter både elektronisk og på papir. Dette vil gjøre det lettere for partiene og uregistrerte grupper å samle inn underskrifter, mener departementet.

I et nytt lovforslag foreslår departementet at valglokaler kan ligge utenfor stemmekretsen, og at kommunene kan starte opptellingen av forhåndsstemmer søndagen før valgdagen. Dette sikrer økt fleksibilitet for kommunene, mener departementet.

Forslaget innebærer også at valgstyret kan opprette ekstra valglokaler i en stemmekrets dersom det oppstår forhold som gjør at dette er nødvendig. Dette vil sikre velgerne muligheten til å stemme, mener departementet.

«Departementet er i gang med å følge opp valglovutvalgets utredning og vil legge fram en proposisjon med forslag til ny valglov tidlig i 2023. Forslagene som fremmes nå er i tråd med utvalgets utredning, og var midlertidig gjeldende ved valget i 2021», skriver departementet i pressemeldingen.

– Ved å foreslå disse endringene nå legger vi til rette for mer kontinuitet for kommunene, sier Gram.