Barne- og familieminister Kjersti Toppe (Sp) ønsker å styrke landets krisesentre i revidert nasjonalbudsjett. Ekstrabevilgningen skal gå til sentre i områder som tar imot flyktninger fra Ukraina.

Barne- og familieminister Kjersti Toppe (Sp) ønsker å styrke landets krisesentre i revidert nasjonalbudsjett. Ekstrabevilgningen skal gå til sentre i områder som tar imot flyktninger fra Ukraina.

Foto: Agnar Kaarbø

Regjeringen vil styrke krisesentrene

Regjeringen vil i revidert nasjonalbudsjett styrke landets krisesentre slik at de kan hjelpe ofre for menneskehandel fra Ukraina

Regjeringen foreslår en ekstrabevilgning i 2022 på 16, 3 millioner. Den skal gå til de krisesentrene som ligger i områder av landet der det har kommer mange flyktninger fra Ukraina etter at krigen brøt ut 24. februar, skriver Dagsavisen.

– Dette gjør vi spesielt med tanke på det kan komme sårbare kvinner og barn fra Ukraina som er utsatt for menneskehandel eller annen kriminell virksomhet, og som trenger den hjelpen krisesentrene kan gi, sier barne- og familieminister Kjersti Toppe (Sp).

De drøyt 16 millionene skal fordeles på krisesentre over hele landet, fra Stiftelsen Sørlandet krisesenter i sør til Vest-Finnmark krisesenter i nord, om regjeringen får sitt forslag vedtatt i Stortinget.

Revidert nasjonalbudsjett legges fram på torsdag.

(©NTB)