Kunnskapsminister Tonje Brenna stopper behandlingen av søknader om å opprette nye profil- og yrkesfagskoler inntil videre

Kunnskapsminister Tonje Brenna stopper behandlingen av søknader om å opprette nye profil- og yrkesfagskoler inntil videre

Foto: Viken fylkeskommune

Regjeringen stanser godkjenning av nye private profil- og yrkesfagskoler

Kunnskapsdepartementet har bedt Utdanningsdirektoratet om å stanse godkjenning av nye private profil- og yrkesfagskoler. Trist, mener Høyre.

– Regjeringen satser på en sterkere offentlig fellesskole for alle, og vi vil stoppe privatiseringen av skolen som vi så under den forrige regjeringen, sier kunnskapsminister Tonje Brenna (Ap) i en uttalelse til NTB.

Siden 2015 er det godkjent 35 profil- og yrkesfagskoler. Profilskoler er private friskoler med en særskilt faglig profil. Utdanningsdirektoratet har nå åtte søknader til behandling.

Kunnskapsministeren har bedt Utdanningsdirektoratet om å stanse godkjenninger omfatter både søknader som allerede har kommet inn, samt søknader som kommer inn fram til fristen 1. februar neste år.

– Inntil regjeringen har lagt fram et lovforslag og Stortinget har behandlet det, fryser vi behandlingen av søknader om å bli privat profilskole eller privat yrkesfagskole. Disse søknadene vil bli behandlet når nytt lovverk er på plass, sier Brenna.

Regjeringen viser med dette at de velger bort kvalitet og mangfold til fordel for ideologi og struktur, mener Høyres stortingsrepresentant Margret Hagerup, som mener det er en trist dag for norske elever.

– Slik systemet er i dag, kan ikke skoler som er godkjent etter denne loven, drive kommersiell virksomhet, samtidig som tilskudd og elevbetaling skal komme elevene til gode og det er forbudt å ta utbytte. Jeg ser derfor ingen grunn til at regjeringen skal gå til så drastiske skritt som å nekte nye godkjenninger, sier hun til NTB.

(©NTB)