Ragnhild Fagerås (74) jobbet som sykepleier ved Marker bo- og seniorsenter i Marker fram til i vår. Hun var 72 år da Kommunal Rapport laget en reportasje om henne.

Ragnhild Fagerås (74) jobbet som sykepleier ved Marker bo- og seniorsenter i Marker fram til i vår. Hun var 72 år da Kommunal Rapport laget en reportasje om henne. 

Foto: Britt Glosvik

Ragnhild (74) ble bedt om å komme tilbake på jobb

Ansatte over 60 år verdsettes høyt i kommunene. 

Seniorpolitisk barometer

Ipsos har på oppdrag fra Senter for seniorpolitikk gjennomført Norsk seniorpolitisk barometer 2020. Undersøkelsen er i år gjennomført for 18. gang.
Barometerets tall baserer seg på svar fra 3000 arbeidstakere i alle aldersgrupper i både privat og offentlig sektor.

Ragnhild Fagerås (74) ble i høst bedt om å begynne igjen som sykepleier i Marker, et halvt år etter at hun pensjonerte seg.

Delta i debatten

Vi setter stor pris på at du deler ny kunnskap, dine egne erfaringer og diskuterer med oss og andre lesere. Du må bruke ditt fulle navn for å delta i debattene. Debatten vil bli moderert i tråd med de presseetiske regler. Modereringen skjer i etterkant av publiseringen.