I brevet fra KMD står det at dersom kontrolltellingen av stemmesedlene foretas av fylkesvalgstyret selv, vil alle ha rett til å være til stede under opptellingen. Her manuell stemmetelling for Oslo i KS' lokaler i Vika under stortingsvalget i 2017.

I brevet fra KMD står det at dersom kontrolltellingen av stemmesedlene foretas av fylkesvalgstyret selv, vil alle ha rett til å være til stede under opptellingen. Her manuell stemmetelling for Oslo i KS' lokaler i Vika under stortingsvalget i 2017. 

Foto: Terje Pedersen / NTB

Privatpersoner har rett til å observere valg

Så lenge fylkesvalgstyret er til stede, har hvem som helst rett til å overvære kontrolltellingen av valgstemmer.

Da regnes nemlig tellingen som et politisk møte, konkluderer Kommunal- og moderniseringsdepartementet i et brev til Valgdirektoratet. Bakgrunnen er et spørsmål fra Vestland fylkeskommune om privatpersoner har rett til å observere valg.

I brevet fra KMD står det at dersom kontrolltellingen av stemmesedlene foretas av fylkesvalgstyret selv, vil alle ha rett til å være til stede under opptellingen. Det samme gjelder dersom fylkesvalgstyret er til stede under opptellingen av stemmesedlene.

Delta i debatten

Vi setter stor pris på at du deler ny kunnskap, dine egne erfaringer og diskuterer med oss og andre lesere. Du må bruke ditt fulle navn for å delta i debattene. Debatten vil bli moderert i tråd med de presseetiske regler. Modereringen skjer i etterkant av publiseringen.