– Hadde vi bygd ut her, hadde dette vært noens stue eller private hage. Nå er skogen for alle, sier miljørådgiver Maja Sørheim i Nordre Follo.
– Hadde vi bygd ut her, hadde dette vært noens stue eller private hage. Nå er skogen for alle, sier miljørådgiver Maja Sørheim i Nordre Follo.Foto: Britt Glosvik

Prisbelønt for ikke å jafse mer natur

Nordre Follo blir priset for sitt arbeid med arealnøytralitet og for å kreve økologisk kompensasjon fra utbyggere.

Nordre Follo er vinner av Bolig- og byplanprisen 2023. Kommunen får prisen for sitt innovative arbeid med arealnøytralitet og naturrestaurering.

Nordre Follo har vedtatt politisk at kommunen skal bli arealnøytral på de områdene som ligger utenfor eksisterende bebyggelse, samt kreve økologisk kompensasjon fra utbygger.

– Vi går for gjenbruk av allerede brukte arealer. Vi tenker at det er mer bærekraftig å bruke arealene på en bedre måte framfor å jafse mer av naturen.

Det sa miljørådgiver Maja Sørheim til Kommunal Rapport da vi i februar skrev om at Nordre Follo ønsket å endre 550 dekar avsatt til boligformål til natur i arealplanen.

Med bakgrunn i faglige analyser og politiske vurderinger er flere områder som var planlagt for utbygging, nå blitt omregulert til natur ved revisjon av kommuneplanens arealdel.

Rapporten Planlagt utbyggingsareal i Norge fra Norsk institutt for naturforskning (NINA) viser at det i kommune- og reguleringsplaner er avsatt nytt areal til fritidsboliger, boliger og næringsformål tilsvarende 0,7 prosent av Norges fastlandsareal, en økning av bebygd areal på ca. 40 prosent fra dagens nivå. Dette er i hovedsak områder som i dag er landbruksjord og natur – i form av skog, myr, høyfjell og strandsoner.

Med dette bakteppet mener juryen at Nordre Follos offensive arbeid for arealnøytralitet og for å utforske metoder for naturkartlegging og naturrestaurering, er spesielt viktig. Dette både fordi de som planmyndighet tar et konkret ansvar for den globale naturkrisen – på lokalt nivå – og ikke minst som forbilde for andre kommuner og sentrale myndigheter.

– Ved å legge litt rammer og begrensninger på business as usual, håper jeg man kan stimulere utbyggere og arkitekter til å tenke nytt og finne nye, kule og smarte løsninger basert på arealene man har. Man trenger ofte en dytt og noen rammer for å ta det steget, mener Sørheim i Nordre Follo.

Nordre Follo stakk også nylig av med prisen Årets lokale klimatiltak, som KS, Miljøstiftelsen Zero og KBN står bak.

Det er Norsk Bolig- og Byplanforening som står bak Bolig- og byplanprisen. Den er en hederspris for fremragende by- og stedsutvikling og har vært utdelt annethvert år siden 1978.