Takket være den gode utviklingen i aksjemarkedet mer enn doblet pensjonskassene sitt samlede årsresultat i 2019.

Foto: Magnus Knutsen Bjørke

Pensjonskassene doblet årsresultatet

Landets pensjonskasser leverte et samlet årsresultat på 4,4 milliarder kroner i 2019. Det er mer enn en dobling sammenlignet med året før. 

2018 ga et samlet overskudd på 1,9 milliarder kroner. Hovedårsaken til den kraftige forbedringen er utviklingen i aksjemarkedet i fjor, skriver Statistisk sentralbyrå (SSB). 

Gevinstene på finansielle eiendeler, både realiserte og urealiserte, var på totalt 27,7 milliarder kroner i 2019.