Tilgang på personell har vært mest krevende for kommunene under pandemien, viser en fersk undersøkelse. Bildet er fra koronasenteret i Fredrikstad.

Tilgang på personell har vært mest krevende for kommunene under pandemien, viser en fersk undersøkelse. Bildet er fra koronasenteret i Fredrikstad.

Foto: Magnus Knutsen Bjørke

Pandemihåndtering: Tilgang på personell vanskeligst for kommunene

Det var ikke tilgang til smittevernutstyr, men å skaffe nok medarbeidere som var mest krevende for kommunene under pandemien.

Det viser en spørreundersøkelse som KS har gjennomført i årets første tre måneder blant alle landets kommuner og fylkeskommuner. 

Undersøkelsen er en viktig del av et høringssvar til Koronakommisjonen, som legger fram sin rapport i dag klokka 13.30.