Kommunene ligger foran både stat og fylkeskommune i å veilede folk med svak digital kompetanse.
Kommunene ligger foran både stat og fylkeskommune i å veilede folk med svak digital kompetanse.

På dette feltet ligger kommunene langt foran fylkeskommunene

Ni av ti kommuner tilbyr fysisk veiledning for de med svak digital kompetanse. Stat og fylkeskommune henger etter med tiltak for de som sliter med data.

Stadig flere offentlige tjenester i Norge tilbys via digitale kanaler. De aller fleste er i stand til å bruke disse, men noen faller utenfor.

Kommunene ligger langt foran fylkeskommunene og statlige virksomheter når det kommer til å tilby tiltak til brukere med svak digital kompetanse. Det viser tall fra en undersøkelse gjort av Statistisk sentralbyrå (SSB).

– Ser vi på tilbud om opplæring i digitale ferdigheter, ligger kommuner foran øvrig offentlig sektor. Så mange som seks av ti tilbyr kurs i digital kompetanse. For staten utgjør andelen tre av ti. Bare to av de ti fylkeskommunene tilbyr opplæringen, heter det i undersøkelsen.

Samtidig sliter offentlig sektor med å rekruttere nok IKT/IT-spesialister. Sju av ti kommuner, ni av ti fylkeskommuner og en like stor andel statlige virksomheter oppgir å ha slitt med å rekruttere nok IT-folk.

(©NTB)