Ifølge statssekretær Karl Kristian Bekeng (Ap) i Helse- og omsorgsdepartementet er det ingen planer om å avvikle kommunal betaling for overliggere på sykehus med det første.

Ifølge statssekretær Karl Kristian Bekeng (Ap) i Helse- og omsorgsdepartementet er det ingen planer om å avvikle kommunal betaling for overliggere på sykehus med det første.

Esten Borgos, Borgos Foto AS

Overliggere på sykehus: Krever avvikling av kommunal betaling

Foreningen Alternativ til helseforetaksmodellen mener betalingsordningen for utskrivningsklare pasienter gir uheldige økonomiske insentiver.

Flere kommuner opplever en eksplosjon i antall overliggerdøgn på sykehus, noe som går utover budsjettene.

I fjor måtte kommunene ut med til sammen omlag 340 millioner kroner i  «dagbøter» fordi de ikke klarer å gi utskrivningsklare sykehuspasienter et kommunalt tilbud.