Oslo konkurranseutsetter fire sykehjem

Oslo kommune konkurranseutsetter fire sykehjem. De mener det vil føre til mer innovasjon og bedre tjenester.

Det er langtidshjemmene Kantarellenhjemmet, Abildsøhjemmet, Bjølsenhjemmet og Uranienborghjemmet i Oslo som konkurranseutsettes.

I en pressemelding skriver kommunen at selv om det kommunale tilbudet skal være bærebjelken, er målet et mangfold av kommunale, private kommersielle og private ideelle aktører.

– Det vil føre til mer innovasjon og bedre tjenester, til det beste for innbyggerne, skriver kommunen.

Helsebyråd Saliba Andreas Korkunc (H) sier at en stor økning i antall pleietrengende eldre kombinert med mangel på helsepersonell vil sette helse- og omsorgstjenesten på prøve fremover.

– Det viktigste for byrådet er at kvaliteten i tjenestene blir bedre, og at vi løser utfordringene vi står overfor. For å klare det må vi ta alle gode krefter i bruk.

Byrådet opplyser at de har vært tydelig på at konkurranseutsetting ikke skal skje på bekostning av de ansattes lønn- og arbeidsvilkår, men Fagforbundet Oslo mener hundrevis av ansatte nå blir kastet ut i usikkerhet.

– Av erfaring vet vi at de ansatte over tid vil tape både lønns- og pensjonsmessig, sier leder Roger Dehlin.

– Vi har folk som har vært med på flere runder med konkurranseutsetting. Alle ganger har det endt med dårligere pensjonsordninger og lavere lønn. Dessverre er det ingen grunn til å tro at det blir bedre denne gangen. Dette er en trist dag, sier Siri Follerås, leder i Fagforbundet pleie og omsorg.

(©NTB)