Oslo kommune lyser ut en ny ordning til å få leie ut elsparkesykler i byen.

Oslo kommune lyser ut en ny ordning til å få leie ut elsparkesykler i byen.

Foto: Agnar Kaarbø

Oslo kommune krever nær 8 millioner kroner årlig for å leie ut elsparkesykler

Selskapene bak elsparkesyklene må betale Oslo kommune 7,7 millioner kroner årlig for å få lov til å leie ut i byen.

Kravet er en del av de nye reglene som trer i kraft i september, skriver Avisa Oslo.

I den forbindelse utlyser Oslo kommune en ny tillatelsesordning til å få leie ut elsparkesykler i byen.

Søknadsfristen for aktørene er satt til 15. august.

Byrådet i Oslo behandlet nylig reglene. Det gis tillatelse til å leie ut til sammen 8000 små elektriske kjøretøy på offentlig grunn i Oslo, fordelt på selskapene som får tillatelse.

Kjøretøyene skal fordeles ut på fire soner i byen, og at utleieaktørene pålegges en aktiv plikt til å fjerne, rydde og omplassere sine kjøretøy.

Ifølge byråden for miljø og samferdsel er dette en fleksibel løsning. Det kan til en viss grad gjøres tilpasninger i hver enkelt tillatelsesperiode.

«Reguleringen av små elektriske kjøretøy har ikke vært testet ut før, og byråden legger til grunn at hvilke virkemidler som virker, vil måtte evalueres. Bystyret har bedt byrådet om å komme tilbake til bystyret med en sak i løpet av første halvdel av 2022 om forskrift om små elektriske kjøretøy», heter det i saksdokumentene som ble lagt fram for byrådet nylig.

Søknadsfristen for aktørene er satt til 15. august. Denne første utlysningsperioden vil gjelde fra 1. september fram til 31. mars i neste år.

(©NTB)