Sigurd Berg Aasen har ledet Søgne-opprøret til seier.

Sigurd Berg Aasen har ledet Søgne-opprøret til seier.

Foto: Tone Holmquist

Opprørsgeneral: – Viktig dag for Søgne

– Det er en avgjørende dag. I dag forankres beslutningen om folkeavstemning, sier opprørsgeneral Sigurd Berg Aasen i Søgne. Både kommunalministeren og statsministeren kommer til Kristiansand. Aasen holder seg i Søgne.

SØGNE

«Ordfører Skisland og hans nettverk har påtatt seg offerrollen i den opphetede situasjonen i forbindelse med tilbakeføringsprosessen av Søgne og Songdalen kommuner. Dette er ikke slik flertallet av innbyggerne i de respektive kommunene ser det.»