I Fylkeshuset i Skien har ledelsen fått 16 spørsmål fra opposisjonen i forbindelse med varselet fra hovedverneombud.

I Fylkeshuset i Skien har ledelsen fått 16 spørsmål fra opposisjonen i forbindelse med varselet fra hovedverneombud.

Foto: Thomas Frigård

Opposisjonen ber om svar: – Omdømmet til fylkeskommunen svekkes kontinuerlig

Varslingen mot den øverste ledelsen i Vestfold og Telemark fylkeskommune får opposisjonspartiene til å reagere. De retter 16 spørsmål til ledelsen i fylket.

«Omdømmet til fylkeskommunen svekkes kontinuerlig og påfører oss unødige kostnader. Opposisjonen har et sterkt behov for å få svar på en del spørsmål for å sikre at de ansatte har det bra på jobb», heter det i opposisjonens henvendelse til både politisk og administrativ ledelse i fylket.

Bakgrunn

I januar konkluderte en 95 siders rapport etter et varsel mot økonomidirektør Rune Terje Hjertaas med at direktøren ikke kunne kritiseres for noe.

I mars engasjerte fylket konsulentselskapet Skagerak Consulting AS for å undersøke arbeidsmiljøet i sektoren til økonomidirektøren.

I en tre siders rapport konkluderer Skagerak Consulting AS med at økonomidirektøren gjennomgående mangler tillit blant de ansatte og bør gå.

Et tjuetalls ansatte i sektoren økonomi, styring og eierskap varslet gjennom hovedverneombud om at de føler seg misbrukt av toppledelsen og konsulentselskapet.

De ansatte mener rapporten er gjennomført for å fabrikkere en konklusjon om at økonomidirektøren må gå.

De ansatte føler de seg lurt, manipulert og misbrukt av toppledelsen, og anklager ledelsen for å opptre uetisk, uansvarlig og kritikkverdig.

Av hensyn til videre prosess har ledelsen i fylkeskommunen ikke ønsket å kommentere påstandene og innholdet i varselet fra de ansatte.