- Det største problemet er at folketalet aukar mest i bokmålsbyane. Eit unnatak er Rogaland, der det no er fleire som nyttar nynorsk totalt,seier Marit Aakre Tennø, leiar i Noregs Mållag. Foto: Noregs Mållag
- Det største problemet er at folketalet aukar mest i bokmålsbyane. Eit unnatak er Rogaland, der det no er fleire som nyttar nynorsk totalt,seier Marit Aakre Tennø, leiar i Noregs Mållag. Foto: Noregs Mållag
Denne artikkelen er over ett år gammel. Den kan inneholde utdatert informasjon.

Nynorskbruken flatar ut

Det er ti år sidan talet på nynorskbrukarar i grunnskulen gjekk så lite tilbake som i dette skuleåret, syner nye tal.

76.977 elevar har no nynorsk som hovudmål, syner dei nyaste tala frå Utdanningsdirektoratet som vart lagt fram fredag.

Det er 434 færre enn for eitt år sidan. Vi må attende til skuleåret 2003–04 for å finne ein betre statistikk for nynorskbrukarane.