Kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun (Ap) sier at å gripe inn fysisk skal være absolutt siste utvei.

Kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun (Ap) sier at å gripe inn fysisk skal være absolutt siste utvei.

Foto: Cornelius Poppe / NTB

Nye regler for når lærere kan gripe inn fysisk

Regjeringen legger fram et nytt lovforslag som gir ansatte i skolen og på SFO mulighet til å gripe inn fysisk mot elever for å avverge skade.

Regjeringen skriver følgende i lovforslaget:

«Ansatte i skolen kan, dersom andre tiltak ikke er tilstrekkelige, gripe inn mot en elev for å hindre skade på personer eller eiendom. Det fysiske inngrepet kan ikke gå lenger enn nødvendig og må stå i rimelig forhold til de interesser som skal ivaretas.»

Dagens opplæringslov og privatskolelov har ingen regler om når en lærer kan gripe inn fysisk mot elever. Det nye lovforslaget setter klare rammer for fysisk inngripen i tillegg til regler om forebygging, dokumentasjon og meldeplikt.

– Å gripe inn fysisk skal være absolutt siste utvei, og jeg tror ingen lærere ønsker å komme i slike situasjoner. Derfor er det veldig viktig at skolene også jobber forebyggende for å hindre at slike hendelser oppstår, sier kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun (Ap) i en pressemelding.

Lovforslaget sendes nå til Stortinget, og dersom reglene blir vedtatt, kan de tre i kraft 1. august 2024.

(©NTB)