Det er vanskelig for kommuner og fylkeskommuner å beregne hvor mye de kan spare på å skifte pensjonsleverandør. Nå har det partssammensatte Pensjonskontoret oppdatert sin veileder. Hensikten er å bidra til å gjøre eventuelle pensjonstilbud sammenlignbare i en anbudsprosess.

Det er vanskelig for kommuner og fylkeskommuner å beregne hvor mye de kan spare på å skifte pensjonsleverandør. Nå har det partssammensatte Pensjonskontoret oppdatert sin veileder. Hensikten er å bidra til å gjøre eventuelle pensjonstilbud sammenlignbare i en anbudsprosess.

Foto: Magnus Knutsen Bjørke

Ny veileder skal gjøre pensjonsanbud sammenlignbare

Da Vestland fylkeskommune valgte ny leverandør av pensjon, havnet konkurrentene KLP og Storebrand i retten. I sin nye veileder har Pensjonskontoret sett nærmere på stridspunktene og kommet med forslag til løsning.

I fjor sommer gjennomførte Vestland fylkeskommune en anbudsrunde om forvaltning av de ansattes tjenestepensjon. 30. september vedtok fylkestinget å tildele kontrakten til KLPs konkurrent Storebrand.

KLP mente imidlertid at fylkeskommunen hadde brutt regelverket for offentlige anskaffelser – ved å sette alternativ avkastning på egenkapital etter tilbudsfristen. Selskapet mente dessuten at den hadde blitt satt for høyt.

Delta i debatten

Vi setter stor pris på at du deler ny kunnskap, dine egne erfaringer og diskuterer med oss og andre lesere. Du må bruke ditt fulle navn for å delta i debattene. Debatten vil bli moderert i tråd med de presseetiske regler. Modereringen skjer i etterkant av publiseringen.