I toppåret 2019 var det 330.000 besøkende til Preikestolen. I pandemiåret 2020 dalte besøkstallet til 180.000. Per juli 2021 hadde 95.000 personer tatt turen opp til platået.

I toppåret 2019 var det 330.000 besøkende til Preikestolen. I pandemiåret 2020 dalte besøkstallet til 180.000. Per juli 2021 hadde 95.000 personer tatt turen opp til platået.

Foto: Marianne Løvland / NTB

Ny rapport: – Turistene «snylter» på Kommune-Norge

Kommunene får ikke dekket utgiftene de bruker på å tilrettelegge for turister, konkluderer Transportøkonomisk institutt (TØI).

I en utredning betalt av KS peker TØI på en rekke fellesgoder for besøkende som ikke fullt ut dekkes av kommunale inntekter, deriblant:

  • Søppel- og avfallshåndtering.
  • Etablering og drift av fasiliteter som toaletter og stellerom.
  • Vedlikehold og slitasjereduserende tiltak i natur- og kulturlandskap.
  • Opparbeidelse og vedlikehold av trafikkarealer som parkering og gang-/sykkelveier.
  • Økt beredskap innen helse/legevakt, brann/redning, orden/vakthold/kriminalitet, trafikkavvikling.
Delta i debatten

Vi setter stor pris på at du deler ny kunnskap, dine egne erfaringer og diskuterer med oss og andre lesere. Du må bruke ditt fulle navn for å delta i debattene. Debatten vil bli moderert i tråd med de presseetiske regler. Modereringen skjer i etterkant av publiseringen.