Avtalen om unntak fra arbeidstidsbestemmelsene gjør det enklere for kommunene å rigge seg for å håndtere koronakrisen, mener direktør for arbeidsliv Tor Arne Gangsø i KS.

Avtalen om unntak fra arbeidstidsbestemmelsene gjør det enklere for kommunene å rigge seg for å håndtere koronakrisen, mener direktør for arbeidsliv Tor Arne Gangsø i KS. 

Foto: Øyvind Aukrust
Denne artikkelen er over ett år gammel. Den kan inneholde utdatert informasjon.

Ny avtale utvider adgangen til overtid i kommunene

KS og de fire hovedsammenslutningene i kommunal sektor har inngått avtale som åpner for økt bruk av overtid under koronakrisen.

– Vi har inngått avtale som åpner for økt bruk av overtid og kortere varslingsfrister ved eventuelle endringer i arbeidsplaner, slik at vi er mest mulig rigget til å håndtere krisen på en effektiv måte. Vi har et utrolig godt samarbeid mellom partene, sier direktør for arbeidsliv Tor Arne Gangsø i KS til Kommunal Rapport.

– Det har vel allerede skjedd mange brudd på arbeidsmiljøloven i forbindelse med korona-epidemien?

– Jeg vil ikke fokusere på det nå. Nå må vi prøve å sørge for at viktige oppgaver blir løst over lang tid med en forsvarlig arbeidsinnsats fra alle som deltar i håndteringen av krisen. 

Utvider rammene 

Avtalen er inngått mellom KS, Unio, LO Kommune, Akademikerne og YS og er hjemlet i arbeidsmiljøloven § 10–12 (4). Paragrafen gir fagforening med innstillingsrett adgang til å inngå tariffavtale som fraviker fra lovens arbeidstidsbestemmelser.

Du kan lese hele avtalen her.

Avtalen utvider rammene for overtid, og gir arbeidsgiver mulighet til å fastsette arbeidstidsordninger som innebærer gjennomsnittsberegning av arbeidstiden, redusert daglig arbeidstid og en gjennomsnittsberegning av de røde dagene, etter drøftinger med de tillitsvalgte.

Arbeidsplaner skal også kunne endres med ned til tre dagers varsel, etter drøftinger med de tillitsvalgte.

– Forenkler prosessene

Ifølge KS vil den utvidede rammen for overtid forenkle prosessene lokalt, fordi arbeidsgiver ikke trenger å inngå særskilte avtaler med tillitsvalgte etter arbeidsmiljøloven § 10-6, eller søke Arbeidstilsynet om dispensasjon.

Les også: Kommuneoverlege: – Vi jobber fra kl. 8 til 24

– Viktig med dialog

«Partene legger til grunn at det vil kunne oppstå behov for å endre avtalt arbeidstid og utvide rammene for overtidsarbeid, for å sikre tilstrekkelig personell og forsvarlige tjenester under den pågående Koronaepidemien.

Samtidig er det viktig å ivareta de ansatte slik at det ikke oppstår uforsvarlige helsebelastninger i en tid der vi trenger alle ansatte for å opprettholde maksimal kapasitet over tid i samfunnskritiske tjenester.

Partene understreker viktigheten av at ledere og tillitsvalgte har gode og åpne prosesser rundt disse forholdene lokalt, og at man sammen søker å finne løsninger som kan ivareta både arbeidsgivers og arbeidstakers behov for forutsigbarhet", heter det innledningsvis i avtalen.