Er nettstaden universelt utforma? Dette må kommunar og andre offentlege verksemder no opplyse om i ei tilgjengelegheitserklæring.

Er nettstaden universelt utforma? Dette må kommunar og andre offentlege verksemder no opplyse om i ei tilgjengelegheitserklæring.

Foto: Magnus Knutsen Bjørke

No blir det krav om årleg «digital helsesjekk»

Frå 1. februar 2023 skal alle offentlege verksemder kunne vise at alle har tilgang til deira nettløysingar.

Alle offentlege verksemder skal frå neste år gjere opp årleg status for i kva grad nettstadane deira oppfyller dei tekniske krava som sikrar at alle får tilgang til og kan bruke nettstaden. Det skriv Tilsynet for universell utforming av ikt (Uutilsynet) på si nettside.

47 krav