I februar 2018 overleverte utvalgsleder Terje P. Hagen 

anbefalingene fra Ekspertutvalget for regionreformen til statsråd Monica Mæland (H). Mer enn to år etter er Hagen overrasket over hvor få oppgaver regionene har fått.

Foto: Magnus Knutsen Bjørke

Mener statlige særinteresser har overkjørt politikerne i regionreformen

Svake politikere og en sterk statsforvaltning er to av grunnene til at så få oppgaver er overført i regionreformen, mener Terje P. Hagen.

– Politikerne har latt seg vippe av pinnen av en sterk sentralforvaltning som har kjørt sine særinteresser og de har ikke maktet å stå opp mot profesjonene og organisasjonene, sier professor Terje P. Hagen i KS’ podkast «Der livet leves».

Han ledet det stortingsoppnevnte Ekspertutvalget for regionreformen, som leverte forslag til oppgavefordeling i februar 2018. Utvalget foreslo å overføre til sammen 25 nye oppgaver og ansvarsområder fra statlige virksomheter til fylkeskommunene.

Delta i debatten

Vi setter stor pris på at du deler ny kunnskap, dine egne erfaringer og diskuterer med oss og andre lesere. Du må bruke ditt fulle navn for å delta i debattene. Debatten vil bli moderert i tråd med de presseetiske regler. Modereringen skjer i etterkant av publiseringen.