KS-Konsulent konkluderer med at Nordkapp kommune har flere utfordringer, og de lanserer flere oppfølgingstiltak. Foto: Thomas Frigård

Mener at familieforhold, nettverk og gamle personalsaker preger kommunen

Utfordringene i Nordkapp kommune har stått i kø. Nå har KS-Konsulent meislet ut en plan for å skape samarbeid og tillit.

– Både politikere og administrasjon opplever samspillet som krevende i dag. Det er hovedbildet selv om det finnes en del lyspunkter også. Men alle ønsker forbedringer og rapporten viser at det veldig mange gode forslag til tiltak som har bred oppslutning, sier seniorrådgiver Asbjørn Vetti i KS-Konsulent.

Bakenforliggende forhold

Delta i debatten

Vi setter stor pris på at du deler ny kunnskap, dine egne erfaringer og diskuterer med oss og andre lesere. Du må bruke ditt fulle navn for å delta i debattene. Debatten vil bli moderert i tråd med de presseetiske regler. Modereringen skjer i etterkant av publiseringen.