– Bærekraftsmålene skal integreres i det ordinære planarbeidet og ikke være noe som kommer i tillegg, sier kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup (H).

– Bærekraftsmålene skal integreres i det ordinære planarbeidet og ikke være noe som kommer i tillegg, sier kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup (H).
Foto: Magnus Knutsen Bjørke

Langt fram fra bærekraftsmål til handling

– FNs bærekraftsmål er ikke bare noe å krydre plandokumenter med, sier kommunalminister Nikolai Astrup (H).

Han har «store forventninger» til at kommuner og fylkeskommuner legger bærekraftsmålene til grunn for sin planlegging. Så langt har det skjedd i svært varierende grad, ifølge en fersk rapport fra Nordlandsforskning.

FNs 17 bærekraftsmål skal være det politiske hovedsporet for å ta tak i vår tids største utfordringer, også i Norge, har regjeringen bestemt. Det må også gjenspeiles i den kommunale og regionale planleggingen.

Delta i debatten

Vi setter stor pris på at du deler ny kunnskap, dine egne erfaringer og diskuterer med oss og andre lesere. Du må bruke ditt fulle navn for å delta i debattene. Debatten vil bli moderert i tråd med de presseetiske regler. Modereringen skjer i etterkant av publiseringen.