KS og styreleder 

Bjørn Arild Gram  støtter fullmaktsloven, men har også grunnleggende betenkeligheter.


Foto: Magnus Knutsen Bjørke

KS vil ha begrensninger i fullmaktslov

KS støtter loven som gir utvidede fullmakter til regjeringen under koronakrisen, men er også betenkt over tiltaket og krever nærmere begrensninger.

Det fremkommer i et brev fra kommunenes interesseorganisasjon til Stortinget.

– På bakgrunn av den helt ekstraordinære situasjonen støtter KS at det gis en fullmaktslov som gir regjeringen utvidede fullmakter i en begrenset periode. Det er imidlertid grunnleggende betenkelig å overføre enhver lovgivende myndighet fra et folkevalgt Storting, heter det.

– KS mener videre at det er behov for å gi nærmere begrensninger i fullmakten, slik at terskelen for å bruke lovens fullmaktshjemmel blir høyere, og det fremgår klarere hvilke vurderinger og avveininger regjeringen må gjøre ved bruk av loven, skriver KS.

Loven er nå til behandling i Stortingets særskilte koronakomité, og den skal behandles i Stortinget lørdag. Arbeiderpartiets leder Jonas Gahr Støre er saksordfører. Lovforslaget er nå sendt ut til juridiske ekspertmiljøer for en vurdering.

KS understreker i sitt innspill at det ikke er mulig å vurdere alle implikasjonene av fullmaktsloven allerede nå.

– Stortinget bør også gi signaler om at erfaringer med bruken av loven eller vesentlig ny informasjon kan medføre behov også for å vurdere endringer i loven innenfor virkeperioden på seks måneder, skriver KS.

(©NTB)

Delta i debatten

Vi setter stor pris på at du deler ny kunnskap, dine egne erfaringer og diskuterer med oss og andre lesere. Du må bruke ditt fulle navn for å delta i debattene. Debatten vil bli moderert i tråd med de presseetiske regler. Modereringen skjer i etterkant av publiseringen.