Kommuner, som vedtar å senke formuesskatten, må forberede seg på reduserte inntekter de første årene etter nedsettelsen.

Kommuner, som vedtar å senke formuesskatten, må forberede seg på reduserte inntekter de første årene etter nedsettelsen.

Foto: Magnus Knutsen Bjørke

KS: Skattekutt-kommuner må bære risikoen alene

Kommuner som setter ned formuesskatten, må planlegge for betydelige inntektsbortfall de første årene etter nedsettelsen. Og det er de som alene må bære risikoen for skatteutviklingen, mener KS.

Bø kommune har vedtatt å sette ned formuesskatten fra 2021, og flere kommuner har begynt å tenke i samme retning.

Økonomene i KS har derfor sett på hvordan redusert formuesskattesats vil slå ut. De konkluderer med at kommuner, som vedtar dette, må forberede seg på reduserte inntekter de første årene etter nedsettelsen.

– Kan ikke anslås som positivt

For å få et presist anslag på hva redusert formuesskatt vil bety for en kommune, så trengs det god informasjon om skatteinngang og innbyggerutvikling i kommende skatteår. Å bruke kun historiske data kan lede feil av sted, understreker KS.

– Virkningene av redusert formuesskatt på skatteinntektene kan ikke anslås som positivt. Det er antall innbyggere per 1. januar og deres faktiske formuer og skattbare inntekt i skatteåret som er avgjørende, sier direktør for kommuneøkonomi Rune Bye i KS.

– Det er lovpålagt at kommunens økonomiplan skal settes opp i balanse og være realistiske, fullstendige og oversiktlige. Kommuner som vedtar lavere formuesskattesatser må dermed også innarbeide effektene av redusert formuesskattesats i økonomiplanens talldel, sier Bye.

Må bære risikoen alene

I kommuneproposisjonen for 2021 omtales Bø kommunes nedsettelse av formuesskatten. Der heter det at det «ikke er rimelig at kommuner med maksimale skattesatser i stor grad kompenserer tapet til kommuner som velger å sette ned skattesatsene».

Tilnærmingen bekreftes i forslaget til statsbudsjett for 2021, poengterer KS.

– Selv om den praktiske gjennomføringsmodellen ikke er klar, kan omtalene neppe forstås på annen måte enn at det er kommunene, som setter ned formuesskattesatsen, som alene bærer risikoen for skatteutviklingen som følge av nedsettelsen, understreker Rune Bye.

Delta i debatten

Vi setter stor pris på at du deler ny kunnskap, dine egne erfaringer og diskuterer med oss og andre lesere. Du må bruke ditt fulle navn for å delta i debattene. Debatten vil bli moderert i tråd med de presseetiske regler. Modereringen skjer i etterkant av publiseringen.