Krav om mastergradsutdanning for ansatte i barnevernet er det viktigste tiltaket fra Barne- og familiedepartementet for å styrke kompetansen i tjenesten.

Illustrasjonsfoto: Frank May / NTB scanpix

KS sier nei til masterkrav i barnevernet

Forslaget om at barnevernsansatte skal ha masterutdanning vil redusere kommunenes handlingsrom, mener KS.

Barne- og familiedepartementet foreslår at de ansatte i kommunalt barnevern skal ha barnevernsfaglig eller annen relevant masterutdanning fra 2031. Dette er hovedtiltaket for å styrke kompetansen i tjenesten og gjøre den til et mer attraktivt arbeidssted.

I høringsnotatet viser departementet til at det fortsatt er store forskjeller i kvaliteten på tjenesten mellom kommunene. Tilsyn tyder dessuten på at omfanget av feil og uforsvarlig praksis er for høyt i mange kommuner, heter det.

Delta i debatten

Vi setter stor pris på at du deler ny kunnskap, dine egne erfaringer og diskuterer med oss og andre lesere. Du må bruke ditt fulle navn for å delta i debattene. Debatten vil bli moderert i tråd med de presseetiske regler. Modereringen skjer i etterkant av publiseringen.