– Vår umiddelbare reaksjon er at det mange gode forslag i utredningen om barnevernsinstitusjonene, sier spesialrådgiver Gro Sannes Nordby i KS.

– Vår umiddelbare reaksjon er at det mange gode forslag i utredningen om barnevernsinstitusjonene, sier spesialrådgiver Gro Sannes Nordby i KS.

Arkivfoto: Terje Lien

KS: Positive til flere kommunale botiltak for barn

– Vi er umiddelbart positive, sier Gro Sannes Nordby i KS om flere av forslagene fra utvalget som har utredet institusjonsbarnevernet.

Utvalgets forslag om å bruke kommunale botiltak mer som alternativ til fosterhjem og barnevernsinstitusjoner for noen barn, blir godt mottatt i KS.

– Det kan være en god løsning. Kommuner som har mulighet til å utvikle flere botiltak selv, bør kunne få støtte til det, sier spesialrådgiver Gro Sannes Nordby.