Områdedirektør i KS, Helge Eide, sier at lettelsene i koronatiltakene er både riktige og forventede.

Områdedirektør i KS, Helge Eide, sier at lettelsene i koronatiltakene er både riktige og forventede. 

Foto: Magnus Knutsen Bjørke

KS positiv til lettelser i smitteverntiltak

Regjeringen hadde knapt noe alternativ til å redusere kommunenes innsats i smittesporingen. Det mener områdedirektør Helge Eide i KS.

Torsdag opplyste regjeringen at den ville lette på en rekke smitteverntiltak. En av de viktige endringene fra regjeringen er endringer i strategien om testing, isolering, sporing og karantene (TISK). Smittekarantene endres til mer bruk av selvtesting. Smittede skal selv varsle sine nærkontakter.

Samtidig anbefaler regjeringen grønt nivå på videregående skoler, og gult nivå i barnehager og grunnskoler der smittesituasjonen tilsier det. Det blir i større grad opp til kommunene selv å bestemme lokale tiltak. Umiddelbart var flere av landets ordførere positive til lettelsene.