– Vi har nå opplevd at toppfinansiering av ressurskrevende tjenester foreslås svekket i seks statsbudsjetter på rad. Vi forventer at nå er det stopp. Det må være sikre og forutsigbare ordninger. Man kan ikke fortsette med å velte kostnader over fra stat til kommune, sier styreleder Bjørn Arild Gram i KS.

– Vi har nå opplevd at toppfinansiering av ressurskrevende tjenester foreslås svekket i seks statsbudsjetter på rad. Vi forventer at nå er det stopp. Det må være sikre og forutsigbare ordninger. Man kan ikke fortsette med å velte kostnader over fra stat til kommune, sier styreleder Bjørn Arild Gram i KS.

Foto: Magnus Knutsen Bjørke

KS om ressurskrevende tjenester: – Nå er det tid for å forbedre ordning

KS-leder Bjørn Arild Gram forventer at regjeringen leverer på finansiering av ressurskrevende tjenester.

– Ordningen bør utvides. Selvfølgelig har overføringene til kommunesektoren økt, men behovene har også økt, sier styreleder Bjørn Arild Gram i KS til Kommunal Rapport.

Gram viser til demografiutviklingen med flere eldre og økte kostnader innenfor helse og omsorg. Totalt sett er det en kostnadsvekst år for år. Regningen har økt.

Delta i debatten

Vi setter stor pris på at du deler ny kunnskap, dine egne erfaringer og diskuterer med oss og andre lesere. Du må bruke ditt fulle navn for å delta i debattene. Debatten vil bli moderert i tråd med de presseetiske regler. Modereringen skjer i etterkant av publiseringen.