Digital feiring: Direktør Christian-Marius Stryken for interessepolitikk og juss i NBBL deler ut boligprisen til ordfører Jan Oddvar Skisland i Kristandsand kommune.

Digital feiring: Direktør Christian-Marius Stryken for interessepolitikk og juss i NBBL deler ut boligprisen til ordfører Jan Oddvar Skisland i Kristandsand kommune.

Foto: Berit Almendingen
Denne artikkelen er over ett år gammel. Den kan inneholde utdatert informasjon.

Kristiansand og Vestre Toten får boligpris

Kristiansand og Vestre Toten har hindret prispress ved å bygge nok boliger. Oslo ligger på jumboplass.

– Jeg er litt overrasket, sa ordfører i Kristiansand, Jan Oddvar Skisland (Ap) da det ble klart at hans kommune var én av vinnerne i kåringen i regi av Norske Boligbyggelags Landsforening (NBBL.)

Men han hanket seg fort inn igjen.

– Vi har ambisiøse klimamål og har redusert transportbehov ved å se areal og transport sammen. Vi har gjennomført fortetning og transformasjon i og nær senterområder, sa ordføreren.

Transformasjonen har blant annet bestått av å bygge ut gamle industriområder til boligfelt.

16 indikatorer

NBBL har hyret analysefirmaet Samfunnsøkonomisk analyse til å lage måleverktøyet som rangerer kommunene.

SLIK ER MÅLINGEN UTFØRT

  • Rangeringen inneholder 16 ulike indikatorer som hovedsakelig finnens i Kostra, som er en egenrapportert statistikk fra alle kommuner og fylker som sier hva de bruker pengene på.
  • Verktøyet inneholder blant annet antall byggeklare tomter, saksbehandlingstid og andel av foreslåtte planer som blir vedtatt.
  • Samfunnsøkonomisk analyse har også brukt indikatorer som gjennomsnittsalder ved førstegangskjøp og boligpris.
  • Rangeringen tar høyde for at kommunene har forskjellige forutsetninger som for eksempel landareal, befolkning og kilometer vernet vei.
  • Kåringen består av to kategorier; «Tilrettelegging» og «Boligbygging.» Til sammen danner de en hovedkategori «Boligvennlighet.»

Oslo på bunn

Vestre Toten kommune kommer totalt sett best ut i boligvennlighet av de 119 kommunene som er rangert. 

NBBL har også kåret en vinner blant de 20 største kommunene i landet, og det er altså Kristiansand. 

Sandnes, Bergen og Bodø havner på de neste plassene blant storkommunene. 

Oslo ligger på bunn, selv om Samfunnsøkonomisk analyse har tatt hensyn til at boligbygging er mer komplekst i hovedstaden.

Leder James Stove Lorentzen (H) i Byutviklingsutvalget i Oslo er ikke overrasket over plasseringen.

– Dette bekrefter det vi har visst. Vi har et problem i Oslo, det viser blant annet en revisorrapport. Byutviklingsutvalget har satt ned en arbeidsgruppe som skal lage en rapport. Den vil bli debattert i bystyret, sa han. 

Her kan du sjekke hvordan kommunene presterer innen tilrettelegging og boligbygging.