– Vi opplever at vi gir et bedre tilbud nå, ikke bare for menn, men også for barn og andre grupper som skeive og transpersoner, sier daglig leder Hege Edvardsen ved Romerike krisesenter, om forsøket de driver med integrert senter.

– Vi opplever at vi gir et bedre tilbud nå, ikke bare for menn, men også for barn og andre grupper som skeive og transpersoner, sier daglig leder Hege Edvardsen ved Romerike krisesenter, om forsøket de driver med integrert senter.

Foto: Magnus Knutsen Bjørke

Krisesenterleder: Lite fremoverlent av regjeringen

– Skuffende, sier krisesenterleder om forslaget til endringer i krisesenterloven som nylig ble sendt på høring.

Høringsnotatet er preget av en holdning om at vold i nære relasjoner handler om vold mot kvinner, ikke vold mot mennesker. Det er skuffende at det ikke er større fokus på løsninger som gir mer individuell tilpasning, sier Hege Edvardsen.

Hun er daglig leder ved Romerike krisesenter IKS, som i to og et halvt år har prøvd ut et integrert tilbud for kvinner og menn. Tanken er at et kjønnsuavhengig og integrert tilbud skal gi brukerne bedre tjenester og gjøre driften mer effektiv.