Flere kommuner har oppnevnt meddommere som ikke er valgbare, melder Domstoladministrasjonen. Her fra Rettssal 301 i Nedre Romerike tingrett.

Flere kommuner har oppnevnt meddommere som ikke er valgbare, melder Domstoladministrasjonen. Her fra Rettssal 301 i Nedre Romerike tingrett.

Foto: Heiko Junge / NTB

Kommuner har valgt feil meddommere – kan bli ankesaker

Ulovlige meddommere har fungert i domstolene i flere perioder. Nå ber Domstoladministrasjonen alle domstoler sjekke listene over meddommere.

Ifølge domstolloven kan ikke formannskapsmedlemmer og byråder være meddommere. Heller ikke varamedlemmer. Det samme gjelder medlemmer av valgnemnder, og varaer til disse. 

Her har flere kommuner gjort feil, melder Domstoladministrasjonen. Nå har Domstoladministrasjonen skrevet brev til alle tingretter, jordskifteretter og statsadvokatembeter der de ber domstolene om å slette ikke-valgbare meddommere.

Delta i debatten

Vi setter stor pris på at du deler ny kunnskap, dine egne erfaringer og diskuterer med oss og andre lesere. Du må bruke ditt fulle navn for å delta i debattene. Debatten vil bli moderert i tråd med de presseetiske regler. Modereringen skjer i etterkant av publiseringen.