Ordfører Ragnhild Bergheim

 i Lørenskog er fornøyd med lettelsene i tiltak.

Ordfører Ragnhild Bergheim

 i Lørenskog er fornøyd med lettelsene i tiltak.

Foto: Magnus Knutsen Bjørke

Kommuner fornøyd med nye tiltak

Ordførere mener regjeringen har funnet riktig nivå med de nye tiltakene som kom torsdag kveld.

Saken oppdateres:

– Selv om vi åpner noe opp, må vi ta hensyn til at vi lever i en pandemi med et svært smittsomt virus, sa statsminister Jonas Gahr Støre på pressekonferansen torsdag.

Der presenterte han en rekke lettelser i de nasjonale koronatiltakene.

Lørenskog-ordfører Ragnhild Bergheim (Ap) sier til Romerikes Blad at regjeringen har lagt seg på et nasjonalt nivå som kan følges også lokalt.

– Jeg synes de klarer å balansere tiltaksnivået godt. De har truffet planken, sier Bergheim.

Også hennes parti- og ordførerkollega Jørgen Vik i Lillestrøm er fornøyd. Heller ikke han tror det er nødvendig med strengere lokale tiltak.

Ordfører Gudbrand Kvaal (Sp) i Aurskog-Høland sier til Indre Akershus Blad at tiltakene er som forventet.

– Den store utfordringen er omleggingen av karantenereglene. Nå skal testkapasiteten økes igjen, mens isolasjon og karantene skal reduseres. Mye skal gjøres på testsentrene. Det blir en utfordring å følge opp dette på en god måte. Samtidig har det vært mangel på hjemmetester. Nå skal det være bestilt opp mer fra myndighetene, så får vi se hvordan det fordeler seg på kommunene, sier Kvaal til avisen.

– Riktig beslutning

Byrådsleder Raymond Johansen (Ap) i Oslo sa til Aftenposten torsdag kveld at kommunen trenger litt tid til å se på helheten i det regjeringen har lagt fram.

– Men vi legger i utgangspunktet opp til å følge regjeringens anbefalinger for skole. Det er en riktig beslutning at kommunene selv får ansvar for å vurdere tiltakene i skoler og barnehager, sier han til avisen.

Sola-ordfører Tom Henning Slethei (Frp) er også fornøyd med signalene.

– Det føles godt å ha kommet videre i håndteringen, og at vi ser en betydelig endring i strategien hvor vi i større grad lar det gå sin gang. For min del ser det ut som vi kan begynner å se en ende på det. Før det skal det selvfølgelig en betydelig vekst i smittetallene, sier Slethei til Solabladet.

Han forteller at ordførerne i Nord-Jæren møtes fredag, men han tror ikke det er stemningen for strengere lokale tiltak. Men Slethei venter på muligheten til å ta i bruk et koronasertifikat.

Vurderer behovet for lokale tiltak

Asker-ordfører Lene Conradi (H) sier til Røyken og Hurums Avis at hun er glad for at regjeringen gjør lettelser basert på faglige råd.

– Samtidig registrerer vi at regjeringen understreker betydningen av å holde kontroll på pandemien ved fortsatt å ha en del nasjonale tiltak for å begrense sykefraværet og forebygge overbelastning i helsevesenet og viktige samfunnsfunksjoner, sier Conradi.

Også i Asker vil de vurdere behovet for lokale tiltak fredag.

Ås-ordfører Ola Nordal (Ap) sier til Ås Avis at han fornøyd med lettelsene i restriksjoner for barn og unges fritidsaktiviteter. Men han vil ha mer diskusjon om bruk av hjemmekontor.

Opposisjonen på Stortinget er stort sett fornøyde med at det blir lettelser i koronatiltakene, men etterlyser bedre støtteordninger for og kommunikasjon med næringslivet.

Ny TISK-strategi

En av de viktige endringene fra regjeringen er endringer i strategien om testing, isolering, sporing og karantene (TISK). Smittekarantene endres til mer bruk av selvtesting, og at den enkelte sørger for å varsle sine nærkontakter ved positiv test.

Regjeringen mener at kommunale ressurser til TISK skal brukes der konsekvensen av smittespredning er størst.

– Dermed kan kommunene prioritere ressursene til utbruddshåndtering i helse- og omsorgstjenesten og til smittesporing blant sårbare grupper og ubeskyttede miljøer, som for eksempel brukere i omsorgstjenesten og personer med høy risiko for sykdom, heter det i en pressemelding fra Helsedepartementet.

– Dagens TISK-strategi er, og har vært, ressurskrevende for kommunene. Vi ønsker å få på plass en mer bærekraftig og dynamisk strategi som tilpasses pandemiens utvikling og vaksinasjonsdekningen i befolkningen. Vi går derfor over til at arbeidet med testing og smittesporing i større grad legges til den enkelte, uttaler helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol i pressemeldingen.

Hun legger til at de som er smittet skal kunne gjennomføre dette. Men de må få en god og enkel informasjon om hva smittesporing innebærer og hva man bør gjøre.

– Dette har etatene allerede fått oppdrag om å utarbeide, sier hun.

– Testing er ifølge Folkehelseinstituttet effektivt for å avdekke smitte¸ langt mindre kostbart for samfunnet og mindre inngripende for individer enn karantene. Testing reduserer fravær og minsker tiltaksbyrde. Jeg har derfor gitt Helsedirektoratet i oppdrag å inngå en rammeavtale som gir rom for å anskaffe opp mot 100 millioner flere tester. Testene skal være gratis for innbyggerne, sier Kjerkol.

Nye tiltak

På torsdagens pressekonferanse kunngjorde regjeringen at det fra fredag av igjen blir lov å servere øl, vin og sprit fram til klokka 23 på restauranter og barer.

I tillegg fjernes kravet om gult nivå i skoler og barnehager. Også videregående skoler går over til grønt nivå, men det understrekes at hver kommune må vurdere om det er behov for lokale innstramminger.

I tillegg har regjeringen vedtatt følgende endringer:

  • Det åpnes for opptil 200 personer på innendørs arrangementer med faste sitteplasser.
  • Utendørs idrettsaktiviteter for barn og unge kan gjennomføres som normalt. Innendørs anbefales en gruppestørrelse på 20 personer.

De nye tiltakene gjelder fra midnatt natt til fredag 14. januar. Endringene knyttet til barnehager, skoler og SFO gjelder fra midnatt natt til lørdag 15. januar. Tiltakene skal vurderes på nytt i starten av februar.

Prioriterer barn og unge

– Vi prioriterer barn og unge og arbeidsplasser når vi nå letter på tiltakene. Blant annet åpner vi opp for mer aktivitet i barne- og ungdomsidretten. Vi anbefaler grønt nivå på videregående skoler og i voksenopplæringen, og gult nivå for barnehager og grunnskoler. Kommunene kan beslutte tiltaksnivå etter smittesituasjon. Samtidig gjør vi lettelser i karantenereglene og ber kommunene prioritere ressursene der smittespredningen er størst, sa Støre på pressekonferansen.

Han sa at det kan bli aktuelt å stramme inn igjen hvis utviklingen tilsier det.

– Flere av tiltakene videreføres. Men vi ber folk begrense nærkontakter, det er påbud om munnbind der det ikke er mulig å holde meteren, det skal legges til rette for hjemmekontor og unngå kollektivtrafikk der det kan bli trengsel, sa Støre.

Støre viser til beregninger fra FHI om at smittetoppen ligger foran oss.

– Jobben nå blir å sørge for at smitten ikke øker så raskt og så mye at helse og omsorgstjenesten overbelastes på grunn av for mange pasienter og høyt sykefravær, sa Støre.

– Sykefraværet vil sannsynligvis bli høyt. Alle bedrifter og virksomheter må forberede seg på det. Det må legges planer for å opprettholde mest mulig normal drift i en krevende situasjon, sa statsministeren.

Smittestopp-appen

Ifølge Kjerkol gjør de nye endringene i TISK at Smittestopp-appen er mer aktuell å bruke.

– Nå trenger vi den virkelig. Så hvis du ikke allerede har lastet den ned, gjør det nå. Og hvis du blir smittet, husk å melde det i appen. Det er anonymt. De du har vært i nærheten av får varsel raskt. De vet ikke hvem som er smittet, men de får melding om å være obs på symptomer og teste seg, sier Kjerkol.

Smittestopp kan også brukes på reise i EU- og EØS-land. Den finnes på mange språk, blant andre arabisk, tyrkisk og urdu.