Runar Johansen (H) er ordfører i Ringerike.

Runar Johansen (H) er ordfører i Ringerike.

Foto: Høyre

Kommunen var versting. Nå vil de ikke ofre ett dekar til med matjord

Ringerike var verst i landet på jordvern. Foreløpige Kostra-tall viser at jordvernet nå står sterkt i kommunen. 

 – Vi er veldig strenge og har vedtatt nullvisjon for tap av matjord, sier ordfører Runar Johansen (H) i Ringerike til Kommunal Rapport.

Nullvisjonen ble vedtatt i kommuneplanens samfunnsdel fra i 2021. Klima- og miljøsjef Bente Elsrud Anfinnsen opplever at den blir tillagt stor vekt i plansaker.